Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

ridiculousdreams
9323 1ded 420
Reposted fromkjuik kjuik viapanienkamorganita panienkamorganita
ridiculousdreams
  Jesteś uwięziony między tym co czujesz, a tym co wypada zrobić i co pomyślą inni. Zawsze wybieraj to co sprawia,że możesz być szczęśliwy. Chyba,że chcesz by szczęśliwi byli wszyscy oprócz Ciebie.
— znalezione
Reposted fromIriss Iriss viazupelnie zupelnie
ridiculousdreams
1250 6c66 420
ridiculousdreams
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
ridiculousdreams
Alan Hermanek
Reposted frommajkey majkey viapanienkamorganita panienkamorganita
ridiculousdreams
2301 4dad 420
ridiculousdreams
8775 c708 420
ridiculousdreams
ridiculousdreams
9480 8fa3 420
Wódko!
ridiculousdreams
Reposted frombluuu bluuu viapanienkamorganita panienkamorganita
ridiculousdreams
3687 8447 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaenide enide
ridiculousdreams
2847 10cb 420
Reposted fromlanabanana lanabanana viakubek8elfik kubek8elfik
ridiculousdreams
Miłości się nie szuka. Miłość znajduje Cię sama, gdy robisz to, co kochasz.
— kamilbelz.wordpress.com
Reposted fromsesja sesja viapanienkamorganita panienkamorganita
ridiculousdreams
7373 a337 420
ridiculousdreams
8244 ef84 420
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie
ridiculousdreams
ridiculousdreams
5133 f903 420
Reposted frommaive maive viapanienkamorganita panienkamorganita
ridiculousdreams
3970 9915 420
Reposted fromfelicka felicka viacalineczka calineczka
ridiculousdreams

everydaylouie:

a bird apartment

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...